מצוינות בספורט

במרכז איילון אנו מטפלים בספורטאים שמבקשים לשפר את יכולתם הגופנית.
הצלחה בכל ענף ספורט ספציפי תלויה בתירגול רלוונטי ונכון לאותו ענף בו
עוסק הספורטאי.
השילוב בין מרכיבי הכושר הגופני השונים הנדרשים לענף ספורט נתון
והטכניקה הנכונה לביצוע המיומנויות הספציפיות השונות הם אילו שמבטיחים
את ההצלחה של הספורטאי.
עקרונות האימון של ד"ר איילון הוכיחו את עצמם לאורך שנים בכל המסגרות
הספורטיביות שפעל בהם.

סרטונים